Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 426 81 97
Telefon
91 426 81 98
Telefon
91 426 92 68
Adres rejestrowy
Ulica
Rostocka 125
Kod pocztowy
71-771
Miejscowość
Szczecin
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000028314
REGON
81004306300000
NIP
852-10-84-498
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
260
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym;
 2. Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym;
 3. Tworzenie warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo osób z upośledzeniem umysłowym w życiu społecznym;
 4. Wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym.

Prowadzone działania
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane jest poprzez:

 1. Ośrodek Oparcia Społecznego z bazą danych o 650 rodzinach, prowadzący serwis informacyjny, monitorujący losy i potrzeby tej grupy ludzi oraz realizujący poradnictwo i pomoc pedagogiczną, prawną i socjalną;
 2. Ośrodek Wczesnej Interwencji (od 1979r.) dla 350 dzieci w wieku 0-7 lat- wczesna diagnoza, rehabilitacja medyczna i społeczna;
 3. Ośrodek Rehbilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (od 1989r.) dla 64 dzieci ze sprzężonymi kalectwami, realizacja obowiązku szkolnego;
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (pierwszy - od 1993r.) dla łącznie 85 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym;
 5. Pensjonat Krótkiego Pobytu (interwencja kryzysowa i inne) - forma okresowego pobytu z 4 miejscami hotelowymi;
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy - dzienny pobyt dla 38 osób dorosłych, z programem podtrzymującym samodzielne funkcjonowanie dla osób z upośledzeniem umysłowym w starszym wieku;
 7. Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy - zajmujący się organizacją szkoleń dla profesjonalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów;
 8. Działalność organizująca czas wolny w formie zajęć sportowych, turystycznych, towarzyskich oraz rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (Klub Młodzieży i Dorosłych, Klub Rodziców);
 9. Promocja działań mających na celu ochronę praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie aby oni sami mogli występować publicznie i w swoim imieniu;
 10. Specjalistyczne szkolenia kadry, wolontariuszy i rodziców;
 11. Działalność środowiskowa nastawiona na zmianę postaw społecznych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej