Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 462 73 76
Telefon
81 462 72 74
Adres rejestrowy
Ulica
Akacjowa 11
Kod pocztowy
21-010
Miejscowość
Łęczna
Województwo
lubelskie
Powiat
łęczyński
Gmina
Łęczna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000009500
REGON
43096689900000
NIP
713-23-71-783
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem społecznym.

Główne obsazry działalności:

  • działania edukacyjne, szkoleniowe,
  • zrównoważony rozwój,
  • rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny,
  • tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie sieci oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej.

Prowadzone działania:
min. realizacja Projektu pt "Albo nie być" - adresat - organizacje pozarządowe i samorząd lokalny w mieście Łęczna, opracowanie zasad współpracy i przyjęcie ich uchwałą RM, zintegrowanie środowisk organizacji pozarządowych. W projekcie uczestniczy aktywnie 10 organizacji, Radni (aktywnie 5). Projekt realizowany w ramach Programu FRDL "Organizacje pozarządowe i samorząd Lokalny" finansowany ze środków PAFW.
Projekt pn. "Skoordynowany system wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" - realizowany na terenie 5 gmin powiatu łęczyńskiego, adresowany do organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, kościoła, policji. W projekcie uczestniczy 15 osób z każdej z gmin (skład zespołów interdyscyplinarnych). Projekt zakłada także powstanie sieci wolontariatu w gminach.
Projekt "Przyjaźni niepełnosprawnym"- współpraca trzech sektorów na rzecz tworzenie i przyjęcia osób z zaburzeniami psychicznymi na otwarty rynek pracy.
"Grupa i ja"- zajęcia edukacyjno profilaktyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pośrednictwo pracy
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej