Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 764 12 42
Telefon
62 764 50 16
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godz. 8:00 - 16:00.
Ulica
Częstochowska 25
Kod pocztowy
62-800
Miejscowość
Kalisz
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Kalisz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
W budynku dostępny podjazd i zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem parking.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000064811
REGON
25045489400000
NIP
618-10-03-820
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zgodnie z zapisami Statutu, celem Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest zaspokojenie potrzeb społecznych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców w mieście Kaliszu i subregionie kaliskim oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ograniczanie jego przyczyn i łagodzenie jego skutków.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od 20 lat nieprzerwanie inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności sektora MSP na terenie Kalisza i subregionu kaliskiego.
Statutowa działalność Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości polega w szczególności na doradztwie i szkoleniach, pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii, pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz stymulowania rozwoju już istniejących. Działania realizowane są poprzez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej komórki tj.: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP), Ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) oraz Punkt Konsultacyjny KSU (PK KSU).

FRP udziela pożyczek osobom bezrobotnym na utworzenie nowej własnej działalności gospodarczej oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na rozwój firmy i tworzenie nowych miejsc pracy w tym także w ramach inicjatywy wspólnotowej JEREMIE, której Fundacja od 2010 r. jest pośrednikiem finansowym. Inicjatywa JEREMIE to projekt skierowany do micro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również tych, które rozpoczynają działalność gospodarczą tzw. "start-upy" realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Kaliszu powstał w 2008 roku w ramach konsorcjum B2Europe West Poland. Terytorium działania naszego ośrodka obejmuje południową część województwa wielkopolskiego. Jako Punkt Pierwszego Kontaktu świadczy szereg usług informacyjnych i szkoleniowych oraz organizuje spotkania kooperacyjne podczas znaczących międzynarodowych targów, mające ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych. Ośrodek świadczy usługę poszukiwania partnera gospodarczego poprzez bazę handlową i technologiczną, wyszukiwania ogłoszeń o przetargach publicznych oraz wspomaga przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Świadczy także usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej, prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Europejskim, norm i standardów, rozpoznania potencjału firmy w kierunku transferu technologii oraz wdrożenia lub komercjalizacji nowatorskich pomysłów oraz korzystania z programów badawczych UE. Ponadto pośredniczymy w negocjacjach międzynarodowych umów handlowych a także pomagamy przedsiębiorcom w odnalezieniu się w gąszczu unijnych regulacji prawnych.

Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (PK KSU), w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (DAP) świadczonej w celu wsparcia procesu rozwoju przedsiębiorstwa. Usługa DAP składa się z dwóch, następujących po sobie etapów, tj.: Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta; Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest zadaniem wymagającym współpracy
z wieloma podmiotami, w tym z administracją publiczną, która bezpośrednio oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta. Od 2006r. Fundacja KIP otrzymuje dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w Kaliszu.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wspiera także rozwój przedsiębiorczości w Kaliszu, prowadząc wynajem powierzchni biurowych dla przedsiębiorców w cenach konkurencyjnych do cen rynkowych. Ponadto Fundacja KIP posiada nowoczesne Centrum Konferencyjne - jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych w Kaliszu. Centrum składa się z:

  • sali konferencyjnej na maksymalnie 200 osób;
  • sali seminaryjnej na maksymalnie 40 osób;
  • sali wykładowej na maksymalnie 25 osób;
  • sali komputerowej;
    Każda z sal wyposażona jest w sprzęt multimedialny , w skład którego wchodzi np.: rzutnik, laptop, nagłośnienie, flipchart, dostęp do internetu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
współpraca z administracją
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Zuzanna Szczudlik, Prezes
Paweł Kurasz, Wiceprezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej