Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja "Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości"

Fundacja "Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
44-330
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000092861
REGON
27012785000000
NIP
633-10-04-354
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości
Powstanie tej placówki wiązało się z narastającym bezrobociem, jak również z tworzeniem alternatywy w postaci małych i średnich przedsiębiorstw wobec monolitu kopalnianego. Fundacja JIP jest instytucją pozarządową non profit wspierającą rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jej głównym celem jest pomoc nowopowstałym firmom osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku oraz rozbudowanie lokalnego potencjału gospodarczego poprzez świadczenie usług konsultacyjno-doradczych i szkoleniowych. W roku 1992 Urząd Miasta oddał Fundacji hale po byłej jednostce wojskowej w Pawłowicach. Dzięki temu zaczęto inkubować pierwsze firmy. W ścisłej współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej tworzono procedury i mechanizmy funkcjonowania Inkubatora. W Fundacji nowe firmy lub osoby chcące założyć własną działalność mogą również otrzymać wszelką pomoc związaną z wynajmem pomieszczeń czy też zdobyciu kredytu i warunkach jego spłaty.

W ramach szybkiego wzrostu znaczenia Fundacji dla małych i średnich firm oraz ogromną ilość firm zakładanych przez osoby bezrobotne utworzony został Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który współuczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorczości oraz samozatrudnianiu wśród bezrobotnych. Ośrodek uczestniczy w inicjatywach, mających na celu ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MSP oraz prowadzi działania umożliwiające osobom poszukującym zatrudnienia spełnienia aktualnych oczekiwań rynku pracy. Obie komórki zajmują się w Jastrzębiu Zdroju inicjowaniem przekształceń strukturalnych, zagospodarowaniem niewykorzystanych obiektów przemysłowych, promowaniem przedsiębiorczości jak i organizowaniem szkoleń, seminariów, konferencji. Na przestrzeni ostatnich lat Fundacja bardzo mocno angażowała się w różne inicjatywy w mieście. Stała się jedyną instytucją pozarządową działającą na terenie miasta o strukturalnym bezrobociu, która z tym problemem tak wydatnie walczyła Fundacja bardzo często korzystała z dotacji zarówno Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Krajowego Urzędu Pracy jak i środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Wspólnie z I.M.C. Polska Spółka z o.o. stworzyliśmy konsorcjum firm szkoleniowych działających w pobliżu kopalń węgla kamiennego Górnego i Dolnego Śląska. Fundusze na projekt przekazywane są z Unii Europejskiej.
Kolejnym ważnym obszarem naszej działalności jest przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego sektora prywatnego oraz tworzenie sieci współpracy między podmiotami. W szczególności: wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywne wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw, aktywną współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w celu wspierania samozatrudnienia wśród bezrobotnych, promowania miasta poprzez wspieranie przedsiębiorczości oraz współpracę z innymi organizacjami.

W 2001 roku Fundacja przy współpracy z Biurem Stowarzyszenia Współpracy i Rozwoju Regionalnego "Olza" z siedzibą w Cieszynie oraz Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój stworzyła Punkt Informacyjny Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój. Wspomniany Punkt powstał w ramach strategii informacyjnej, mającej na celu zintensyfikowanie działań zmierzających do przekazywania informacji na temat Unii Europejskiej oraz szansach i wyzwaniach związanych z przyszłym członkostwem Polski w Unii.
Ponadto, Punkt Informacyjny dysponować będzie danymi na temat: miasta Jastrzębia Zdroju, gmin strony polskiej i czeskiej Euroregionu "Śląsk Cieszyński" (w ramach projektu INFOREG 2000 finansowanego ze środków Unii Europejskiej).

Informacje udostępnione są na miejscu, telefonicznie oraz drogą poczty elektronicznej przez pracowników Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.
Zapewniamy dostęp do szerokiej gamy materiałów ofertowych i informacyjnych.
Aktualnie Fundacja JIP rozszerzyła swoją ofertę wprowadzając szeroką gamę usług ubezpieczeniowych, świadczonych w naszym Punkcie w UM Jastrzębie Zdrój.

Wszystkie wspomniane powyżej działania miały na celu realizację nadrzędnego celu Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości jakim jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej