Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 64 37
Telefon
81 532 64 37
Adres rejestrowy
Ulica
Zielona 3
Kod pocztowy
20-082
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000135612
REGON
43085276000000
NIP
712-23-86-398
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
44
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją Bractwa jest przywracanie godności osoby ludzkiej oraz ratowanie życia ludzkiego - doczesnego i wiecznego.

Cel główny:
Pobudzanie i przywracanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie pozytywnych ról społecznych, osób i rodzin dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.

Zadania:
osłona socjalna
ochrona zdrowia oraz działania w zakresie profilaktyki uzależnień
aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i bezdomnych.

Prowadzone działania
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta od dwudziestu lat zajmujące się problematyką pomocy osobom bezdomnym. Obecnie przechodzi przeobrażenia ukierunkowane na rozszerzenie profilu działań tak, aby dostosowane były one zarówno do dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym (zmiany na rynku pracy, programy pomocowe Unii Europejskiej, Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013) jak również do zmieniających się potrzeb osób objętych opieką Bractwa.
Działania są prowadzone w następujących dziedzinach:

 • prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych w którego skład wchodzą:
  Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn, całoroczne;
  Noclegownia działająca w okresie ochronnym : od listopada do końca marca, dla 30 bezdomnych mężczyzn;
  Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie;
 • prowadzenie kuchni dla ubogich przy ul. Zielonej 3 (dziennie przygotowywanych jest do 500 darmowych gorących posiłków)
 • Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, oferujący pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia z terenu gminy Piaski.
  Projekt ma za zadanie przywracać do społeczeństwa i na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem.
  -Centrum Ekonomii Społecznej, którego celem jest animowanie i aktywne wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na terenie Lubelszczyzny.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

podziel się chlebem
pomóż tym co tego potrzebują-dobro wraca
10000,00 zł
zakup środków czystości i higieny osobistej dla osób potrzebujących
25000,00 zł
zakup jedzenia prowiant suchy dla ubogich i bezdomnych
17000,00 zł
zakup środków ochrony i leków osobom potrzebującym
Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej