Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lubelskie Centrum Trzeźwości w Lublinie w likwidacji

Lubelskie Centrum Trzeźwości w Lublinie w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
20-086
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000017977
REGON
43071626300000
NIP
712-23-54-990
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu.
Uczenie kultury życia bez alkoholu.
Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych (ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu).
Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
Propagowanie idei trzeźwości na terenie Lublina (szczególnie wśród młodzieży).

Prowadzone działania
Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych i szkoleniowych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy.
Rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań - spędzanie wolnego czasu bez alkoholu.
Angażowanie do pracy społecznej (wolontariat).
Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk mających na celu propagowanie i ugruntowywanie modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, jak również do wstępowania w szeregi członków Klubu.
Udzielanie porad i konsultacji osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej