Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 710 46 30
Telefon
81 746 13 24
Adres rejestrowy
Ulica
Gospodarcza 26
Kod pocztowy
20-213
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000020930
REGON
43051027700000
NIP
712-01-69-716
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, zarządzania finansami i rozwoju przedsiębiorczości.

Prowadzone działania
Fundacja "OIC Poland" zrealizowała w konsorcjum dwa podprojekty w ramach Phare 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich "Promocja Zatrudnienia i RZL" w województwie świętokrzyskim - Podprojekt 2: "Promocja przedsiębiorczości" - szkolenia i doradztwo przygotowujące 520 beneficjentów - osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem i absolwentów- do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz Podprojekt 3: "Rozwój elastyczności i wzmocnienie umiejętności pracowników, menedżerów i właścicieli MŚP" - promowanie lepszego przystosowania do wymagań rynku pracy i wzmocnienie sektora MŚP poprzez szkolenia i doradztwo, które obejmie 600 osób: 120 właścicieli i osób na stanowiskach kierowniczych oraz 480 pracowników małych i średnich przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego.

Obecnie Fundacja realizuje projekt "Equal - Wyjść na prostą" finansowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal (EFS), celem którego jest przygotowanie więźniów osadzonych w więzieniach województwa lubelskiego do powrotu na rynek pracy. Kolejnym projektem w realizacji jest projekt "Ocena poziomu kompetencji menedżerskich, tworzenie i wdrażanie planów szkoleniowych dla małych firm - ASTRA" finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Głównym jego celem jest zwiększenie szans bardzo małych i startujących firm na przetrwanie oraz wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku poprzez podnoszenie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Ponadto Fundacja realizuje projekt "Dobry start" finansowany w ramach Programu Phare 2002 - Aktywne formy zapobiegania bezrobociu, Program "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży". Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa młodzieży wkraczającej na rynek pracy oraz poprawa umiejętności ogólnych i kwalifikacji poprzez szkolenie i staże zawodowe, a w efekcie zwiększenie skuteczności uczestników projektu w pozyskaniu zatrudnienia.

Fundacja "OIC Poland" od 1995 roku realizuje menedżerskie studia podyplomowe dla kadr gospodarczych we współpracy z UMCS, Akademią Medyczna w Lublinie, Akademią Rolniczą w Krakowie, TUV Akademie Rheinland - Niemcy, a od roku 2001 pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, której jest założycielem. Fundacja szkoli ponad 300 osób rocznie na kierunkach: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym, Controlling w przedsiębiorstwie, Zarządzanie jakością - menedżer jakości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie, Marketing i Logistyka, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Technologia informacyjna, Informatyka w biznesie, Wiedza o kulturze, Pedagogika współczesna, Zarządzanie bezpieczeństwem, Wiedza o rynkach rolnych unii europejskiej "AGRO - INTEGRACJA", Zarządzanie projektami europejskimi, Edukacja medialna, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Ewaluacja i pomiar dydaktyczny, Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Fundacja świadczy usługi doradcze dla firm, osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych jej utratą. Zajmuje się również pośrednictwem pracy oraz organizuje szkolenia dla nauczycieli i młodzieży z zakresu rynku zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

Fundacja "OIC Poland" jest akredytowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (NR KSU 309).

W lipcu 2002 r. Fundacja "OIC Poland" otrzymała certyfikat jakości w zakresie usług:- doradczych - (finanse, prawo, zarządzanie, marketing i sprzedaż, produkcja, innowacje, eksport, jakość, zasoby ludzkie, pozyskiwanie środków)- szkoleniowych - (prawo, finanse, planowanie, zarządzanie, logistyka, marketing, innowacje, eksport, jakość, zasoby ludzkie, nieruchomości, informatyka, podatki, pozyskiwanie środków).

Fundacja jest akredytowanym wykonawcą usług dla MŚP w ramach Programu PHARE 2000 i 2001 w zakresie:

  1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw,
  2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych,
  3. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych,
  4. Innowacje i technologie dla przedsiębiorstw,
  5. Wstęp do jakości,
  6. Przygotowanie do działania na rynku europejskim.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej