Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 744 89 47
Telefon
81 744 89 47
Adres rejestrowy
Ulica
Puchacza 8
Kod pocztowy
20-323
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000347
Rok powstania
1958
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
300
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
 2. Prowadzenie świetlicy i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.
 4. Poradnictwo prawne i pomoc prawna.
 5. Świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia.
 6. Udzielanie pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków i możliwości.
 7. Organizowanie i prowadzenie dożywiania.
 8. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp.

Prowadzone działania
Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie zajmuje się dobrowolnym i bezinteresownym niesieniem różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Podstawowe cele działalności Zarząd Okręgowy PKPS realizuje poprzez:

 • udzielanie pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych, odzieży, środków czystości itp.,
 • organizowanie takich uroczystości jak Wigilia, Choinka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, a także kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami,
 • prowadzimy dla najmłodszych podopiecznych PKPS pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami świetlicę profilaktyczno-wychowawczą oraz pracownię komputerową; w świetlicy prowadzone są zajęcia edukacujne, rozwojowe i terapeutyczne, wspierające rozwój wychowanków,
 • aktywnie wspieramy inne akcje charytatywne np.:"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" i organizujemy własne,
 • realizujemy projekty finansowane z EFS, które mają na celu aktywizowanie naszych podopiecznych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej