Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Emaus - Lublin
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 511 91 31
Telefon
81 511 92 93
Adres rejestrowy
Ulica
Tęczowa 173
Kod pocztowy
20-517
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019658
REGON
43055843300000
NIP
7121016802
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
28
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

I. WSPÓLNOTA ŻYCIA I PRACY
Prowadzenie wspólnoty stanowi podstawowy sposób realizacji celu statutowego Stowarzyszenia Emaus-Lublin, jakim jest: "wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności". Członkami wspólnoty są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji ich bezdomności, niepełnosprawności, uzależnień, skrajnego ubóstwa, uchodźstwa itp. Dom jest otwarty dla mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy znajdują tu szeroki zakres wsparcia, poczynając od schronienia i wyżywienia, poprzez specjalistyczne wsparcie psychologiczno - socjalne, zapewnione przez współpracujący ze Stowarzyszeniem Powiatowy Ośrodek Wsparcia Fundacji "Między Nami", po pracę zapewniającą członkom wspólnoty autonomię, również finansową. Domownicy zamieszkują 3 domy wspólnotowe. Wszystkie osoby zdolne do jakiejkolwiek pracy - na miarę swoich możliwości - pracują w ogrodzie, wykonują wszystkie obowiązki domowe, ale także prowadzą działalność gospodarczą, zbiórkę publiczną używanych rzeczy, pracują w warsztatach produkcyjno-usługowych Spółdzielni Socjalnej P.W. Emaus. Wspólnota prowadzi więc swoiste "przedsiębiorstwo rodzinne". Sposób funkcjonowania domów wspólnotowych, warunki życia i ich standard, samopomocowe formy wsparcia, praca - zapewniają członkom wspólnoty możliwości odzyskania poczucia bezpieczeństwa i równowagi życiowej, pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, przywrócenia autonomii i podmiotowości.

II. SOLIDARNOŚĆ - pomoc innym potrzebującym
Podstawową zasadą Ruchu Emmaus jest zasada "solidarności" - niesienie pomocy ludziom pozostającym w ubóstwie i nieszczęściu. Oprócz domowników wspólnoty, Stowarzyszenie wspiera osoby bezdomne lub skrajnie ubogie z "zewnątrz" w szerokim zakresie: od zaangażowania w codziennej pracy przy zbiórce po nieodpłatną dystrybucję gorących posiłków (w okresie zimy), przekazywanie odzieży i sprzętów domowych. Stowarzyszenie, realizując tę zasadę, od wielu lat wydaje posiłków dla osób bezdomnych i ubogich na ulicach Starego Miasta w Lublinie. Osoby ubogie otrzymują od Stowarzyszenia - wsparcie rzeczowe, tj. rzeczy używane, m.in. odzież, sprzęt AGD, meble, ubranie. Wysyłane są również paczki do więźniów, którzy zwracają się o pomoc rzeczową w postaci artykułów spożywczych, odzieży oraz środków higieny osobistej.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
16.10.2015
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi przedstawiciele lubelskich instytucji, służb miejskich i organizacji zwracają się z apelem do Mieszkańców Lublina o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Zbigniew Drążkowski, Prezes Stowarzyszenia
Tadeusz Młynarczyk, Wiceprezes Stowarzyszenia
Elżbieta Łata, Wiceprezes Stowarzyszenia
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej