Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze

Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 852 27 60
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 5/7
Kod pocztowy
35-205
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000011499
REGON
69027910500000
NIP
813-10-86-874
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność
Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez zespół osób wywodzących się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Formuła pracy psychologicznej w szybko zmieniającej się rzeczywistości (zmiana systemu społeczno-politycznego i ekonomicznego), olbrzymich zmian społecznych, pojawienia się bezrobocia, szybkiego wzrostu patologii społecznych, przewartościowania wielu dziedzin życia społecznego, ubożenia dużych grup społecznych okazała się niewystarczająca. Aby dostosować działalność do rzeczywistych potrzeb społecznych powołano Towarzystwo ALTUM, którego formy i metody działań są znacznie szersze - ALTUM może reagować na każdą zmianę społeczną i dostosowywać do niej swoje działania: od dożywiania dzieci pochodzących z marginesu społecznego (programy oparte na współpracy sponsorów prywatnych w środowisku lokalnym), poprzez programy działań typowo psychologicznych i psychoterapeutycznych, aż po programy aktywizujące środowisko lokalne (współpraca obywateli z samorządem lokalnym, szkolenia i warsztaty) i edukacyjne (edukacja demokratyczna, edukacja bezrobotnej młodzieży).

Zaplecze merytoryczne
Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej, przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi; współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego - urzędami gmin i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, szkoleniowymi w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków Programu PHARE, rządowych, samorządowych, zagranicznych, w tym amerykańskich (USAID). Zespół współpracuje też z organizacjami działającymi w regionie i w kraju. Zespół realizuje wspólne projekty od 1991 r. Najpierw w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), a od 1994 w ramach Towarzystwa ALTUM. Zespół, w skład którego wchodzą osoby pochodzące z różnych instytucji i współpracujące z sobą od 9 lat, ma duże doświadczenie zawodowe.

Historia
Towarzystwo ALTUM powstało na fali przemian, jakie objęły nasze społeczeństwo na przełomie lat 80 i 90-tych. 5 lutego 1994 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które ze względu na zakres działalności przyjęło nazwę Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALTUM. Zadaniem ALTUM była początkowo praca łącząca bezpośrednią pomoc udzielana dzieciom i młodzieży przy współpracy różnych instytucji mających wpływ na wychowanie. W roku 2001 w związku ze znacznym rozszerzeniem misji organizacji i celów statutowych stowarzyszenie przyjęło nową nazwę - Towarzystwo ALTUM. W grudniu 2005 roku Towarzystwo ALTUM zmieniło nazwę na obowiązującą do dziś - Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, zaznaczając tym samym główny obszar swojej działalności.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej