Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 01 91
Telefon
22 622 16 87
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Konstytucji 5 lok. 14
Kod pocztowy
00-657
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Ciasna winda, kilka stopni podejścia.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000026197
REGON
00217762000000
NIP
525-10-07-953
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

  • rozwijania przedsiębiorczości,
  • podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
    tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.
  1. Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom;
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
g) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji;
i) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
j) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Krzysztof Herbst, wiceprezes zarządu
Magdalena Huszcza, pierwszy wiceprezes zarządu
Magdalena Klaus, prezes zarządu

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej