Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 822 03 44
Telefon
22 658 43 30
Telefon
22 822 03 44 wew. 32
Adres rejestrowy
Ulica
Kopińska 6/10
Kod pocztowy
02-321
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak barier architektonicznych, siedziba dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000095698
REGON
00215886300000
NIP
526-20-48-453
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
150
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, wyrównywanie życiowych szans tych rodzin, pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia.

Główne cele organizacji to:

 • ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia,
 • promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia, poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,
 • nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
 • przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osobom ze sprzężonymi niesprawnościami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
 • pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk.

Stowarzyszenie "Tęcza" obejmuje różnymi formami stałej, specjalistycznej pomocy ok. 250 rodzin wychowujących dziecko niewidome lub słabowidzące, z tego ok. 80% podopiecznych stanowią dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością fizyczną i in.

Nasze główne działania to:
1) Prowadzenie placówek leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami:

 • Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin - Warszawa, ul. Nowolipie 13/15. Poradnia zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną 150 maluchom w ciągu roku.
 • Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - Warszawa, ul. Kopińska 6/10. Ośrodek obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą 45 dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
 • Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami - Warszawa, ul. Leonarda 12. Ośrodek obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą 48 podopiecznych.
  2) Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym bądź zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych.
  3) Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom dzieci niewidomych i słabowidzących, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom.
  4) Organizacja szkoleń dla rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dla profesjonalistów różnych dziedzin.
  5) Prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin osób i dzieci niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niesprawnościami.
  6) Organizowanie wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin.
  7) Współpraca i wspieranie innych organizacji działających na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zarząd

Anna Witarzewska, prezes
Krystyna Furjan, skarbnik
Halina Frankowska, wiceprezes
Anna Witarzewska, p/o dyrektor
Ewa Osiewicz-Maciejczyk, sekretarz
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej