Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 853 09 30
Telefon
61 623 21 45
Telefon
61 853 09 30
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku.
Ulica
Bukowska 27/29
Kod pocztowy
60-501
Miejscowość
Poznań
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000078889
REGON
63033788400000
NIP
778-11-27-985
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
78
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.
Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”. Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

Od lat działamy na rzecz:

  • wzmocnienia trzeciego sektora,
  • inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
  • rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich (www.poradyprawne.wrk.org.pl)
  • współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora
  • animowania wolontariatu w Wielkopolsce (www.siecwolontariatu.org.pl)

W swoim działaniu kierujemy się:

  • wzajemnym wsparciem,
  • partnerstwem,
  • otwartą komunikacją,
  • zaufaniem.

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce?
Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji związkowej w Wielkopolsce.

Biura Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego prowadzone są dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Bernardyna Mośkowiak, Sekretarz
Dariusz Grochocki, Wiceprezes
Lucyna Roszak, Wiceprezes
Justyna K. Ochędzan, Prezes, dyrektorka
Danuta Gubańska, Skarbnik
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej