Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki

Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 664 881
Telefon
52 343 93 40 wew. 26
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00.
Ulica
Piękna 34
Kod pocztowy
85-303
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
Bydgoszcz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jeden stopień.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000196
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:

 • organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • organizowanie i prowadzenie dożywiania;
 • dystrybucję żywności wspieraną przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • prowadzenie działań towarzyszących wspierających zarządzanie domowym budżetem;
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;
 • udzielanie pomocy rzeczowej i - w miarę posiadanych środków - finansowej;
 • prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej;
 • świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne;
 • świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;
 • świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
 • udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;
 • prowadzenie klubów seniora;
 • prowadzenie świetlic i innych placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenie różnorodną działalność edukacyjną i szkoleniową;
 • współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Janusz Polak, prezes
Tadeusz Motyl, wiceprezes
Halina Orzelska, wiceprezes
Łucja Ganasińska, wiceprezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej