Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Klub Kobieta 2000
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 596 236
Telefon
95 765 04 25
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Warszawy 18
Kod pocztowy
73-200
Miejscowość
Choszczno
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
choszczeński
Gmina
Choszczno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000184501
REGON
21095250200000
NIP
594-14-65-219
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Integracja środowisk kobiecych.
 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet.
 3. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych.
 4. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.
 5. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.
 7. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
 8. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.
 9. Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

Prowadzone działania:
Zrobiłyśmy wiele, przede wszystkim w zakresie pomocy charytatywnej, przeznaczonej głównie dzieciom.
Jednak by prowadzić działalność charytatywną potrzeba pieniędzy, aby je pozyskać organizujemy co roku dwie imprezy - w styczniu każdego roku CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY, natomiast w czerwcu imprezę pod nazwą BIESIADA KLUBU KOBIETA 2000.
W trakcie tych imprez organizujemy licytacje, gry i zabawy, loterie a pieniądze uzyskane, przeznaczamy na pomoc.
Już po raz drugi wydałyśmy kalendarz klubowy, który sprzedajemy by pozyskać fundusze na naszą działalność. Korzystamy również z dobrego serca naszych sponsorów.
Od 1998 roku jesteśmy organizatorkami PRZEGLĄDU FORM ESTRADOWYCH i TEATRALNYCH dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pn. SCENA BEZ BARIER
Uczestnikami SBB są podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych,uczniowie klas integracyjnych szkół i przedszkoli.Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, szczepionek, organizujemy paczki żywnościowe, ze słodyczami i różnymi upominkami dla dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych.
Od 2005r. wraz z Komendą Powiatową Policji realizujemy Program Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci z terenu gminy Choszczno.
Objętych jest nim 530 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 1,2,4,5 w Choszcznie,Szkoła Podstawowa klasy "O" - Korytowo, Sławęcin, Suliszewo, Zamęcin. Projekt STOPEK bo taką otrzymał nazwę, jest programem długofalowym, cyklicznym podzielony na 4 fazy: Jesień, zima, wiosna, lato. I etap zakończył się w czerwcu 2006r.,wręczeniem certyfikatów. Prowadzony jest w formie: spotkań, pogadanek, gier, zabaw edukacyjnych, konkursów. Ma na celu uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na nie w środowisku,czy nie dzieje im się krzywda, jakie mają prawa i obowiązki. Jak mogą uniknąć zagrożeń,również ze strony dorosłych. Ma również na celu zwrócenie uwagi dorosłym, że dzieci podlegają szczególnej ochronie i trosce.
W zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. Czterokrotnie z naszej inicjatywy przyjechał MAMMOBUS dzięki tej akcji przebadanych zostało ok. 2000 kobiet z gminy Choszczno. W ramach Akcji 16 dni Przeciw Przemocy wobec kobiet, zainicjowanej przez Amnesty International, organizujemy konferencje i spotkania na temat przemocy, by uwidocznić i nagłośnić problem, z jakim wiele kobiet musi się zmagać w codziennym życiu.
Od 2004r. w ramach programu PEAD dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej współpracujemy z Koszalińskim Bankiem Żywności.
Dzięki tej współpracy podopieczni Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu choszczeńskiegp (8900 osób) otrzymuje sukcesywnie pomoc w postaci art. żywnościowych. Od 1 stycznia 2006r, jesteśmy Partnerem Lokalnym KCWIS Koszalin, pełnimy funkcję inicjatorów działań skierowanych na rozwiązywanie najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe.
Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia jest współpraca i członkostwo w międzynarodowej organizacji “KIWANIS INTERNATIONAL", "Kiwanis" dba szczególnie o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci. Jest sponsorem olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca ta zaowocuje nowymi pomysłami i przedsięwzięciami naszego stowarzyszenia, przede wszystkim skierowanych do dzieci. Pierwsza inicjatywa to program pn. “BEZPIECZNE DZIECKO, ŚWIADOMA MŁODZIEŻ" w ramach tego programu planujemy zorganizować kilka placów zabaw dla dzieci młodszych i przynajmniej 1 plac rekreacyjno-wypoczynkowy dzieci starszych.Pierwszy plac zabaw oddałyśmy z okazji Dnia Dziecka 31 maja 2006r.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Ocalmy Planetę
Szacunek do przyrody – od dziecka
5,00 zł
na zakup automatu do recyklingu opakowań PET i ALU
10,00 zł
na zakup automatu do recyklingu opakowań PET i ALU
20,00 zł
na zakup automatu do recyklingu opakowań PET i ALU
Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej