Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Klub Kobieta 2000
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 596 236
Telefon
95 765 04 25
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Warszawy 18
Kod pocztowy
73-200
Miejscowość
Choszczno
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
choszczeński
Gmina
Choszczno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000184501
REGON
21095250200000
NIP
594-14-65-219
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Integracja środowisk kobiecych.
 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet.
 3. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych.
 4. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.
 5. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.
 7. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
 8. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.
 9. Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

Prowadzone działania:
Zrobiłyśmy wiele, przede wszystkim w zakresie pomocy charytatywnej, przeznaczonej głównie dzieciom.
Jednak by prowadzić działalność charytatywną potrzeba pieniędzy, aby je pozyskać organizujemy co roku dwie imprezy - w styczniu każdego roku CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY, natomiast w czerwcu imprezę pod nazwą BIESIADA KLUBU KOBIETA 2000.
W trakcie tych imprez organizujemy licytacje, gry i zabawy, loterie a pieniądze uzyskane, przeznaczamy na pomoc.
Już po raz drugi wydałyśmy kalendarz klubowy, który sprzedajemy by pozyskać fundusze na naszą działalność. Korzystamy również z dobrego serca naszych sponsorów.
Od 1998 roku jesteśmy organizatorkami PRZEGLĄDU FORM ESTRADOWYCH i TEATRALNYCH dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pn. SCENA BEZ BARIER
Uczestnikami SBB są podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych,uczniowie klas integracyjnych szkół i przedszkoli.Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, szczepionek, organizujemy paczki żywnościowe, ze słodyczami i różnymi upominkami dla dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych.
Od 2005r. wraz z Komendą Powiatową Policji realizujemy Program Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci z terenu gminy Choszczno.
Objętych jest nim 530 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 1,2,4,5 w Choszcznie,Szkoła Podstawowa klasy "O" - Korytowo, Sławęcin, Suliszewo, Zamęcin. Projekt STOPEK bo taką otrzymał nazwę, jest programem długofalowym, cyklicznym podzielony na 4 fazy: Jesień, zima, wiosna, lato. I etap zakończył się w czerwcu 2006r.,wręczeniem certyfikatów. Prowadzony jest w formie: spotkań, pogadanek, gier, zabaw edukacyjnych, konkursów. Ma na celu uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na nie w środowisku,czy nie dzieje im się krzywda, jakie mają prawa i obowiązki. Jak mogą uniknąć zagrożeń,również ze strony dorosłych. Ma również na celu zwrócenie uwagi dorosłym, że dzieci podlegają szczególnej ochronie i trosce.
W zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. Czterokrotnie z naszej inicjatywy przyjechał MAMMOBUS dzięki tej akcji przebadanych zostało ok. 2000 kobiet z gminy Choszczno. W ramach Akcji 16 dni Przeciw Przemocy wobec kobiet, zainicjowanej przez Amnesty International, organizujemy konferencje i spotkania na temat przemocy, by uwidocznić i nagłośnić problem, z jakim wiele kobiet musi się zmagać w codziennym życiu.
Od 2004r. w ramach programu PEAD dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej współpracujemy z Koszalińskim Bankiem Żywności.
Dzięki tej współpracy podopieczni Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu choszczeńskiegp (8900 osób) otrzymuje sukcesywnie pomoc w postaci art. żywnościowych. Od 1 stycznia 2006r, jesteśmy Partnerem Lokalnym KCWIS Koszalin, pełnimy funkcję inicjatorów działań skierowanych na rozwiązywanie najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe.
Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia jest współpraca i członkostwo w międzynarodowej organizacji “KIWANIS INTERNATIONAL", "Kiwanis" dba szczególnie o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci. Jest sponsorem olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca ta zaowocuje nowymi pomysłami i przedsięwzięciami naszego stowarzyszenia, przede wszystkim skierowanych do dzieci. Pierwsza inicjatywa to program pn. “BEZPIECZNE DZIECKO, ŚWIADOMA MŁODZIEŻ" w ramach tego programu planujemy zorganizować kilka placów zabaw dla dzieci młodszych i przynajmniej 1 plac rekreacyjno-wypoczynkowy dzieci starszych.Pierwszy plac zabaw oddałyśmy z okazji Dnia Dziecka 31 maja 2006r.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej