Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
724 737 117
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00 (prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe umawianie się na spotkania)
Ulica
Nowolipki 9B
Kod pocztowy
00-151
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000102807
REGON
01283980000000
NIP
521-28-83-113
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
185
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
1) Wypracowanie standardów pracy trenera i dbałość o ich przestrzeganie.
2) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych trenerów.
3) Animowanie współpracy między trenerami w kraju i za granicą.
4) Reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów.
Wierzymy, że kompetentni trenerzy i profesjonalne szkolenia wpływają na podniesienie jakości pracy, rozwój organizacji i są ważnym narzędziem zmiany społecznej.
W naszej pracy wartością jest podmiotowość trenerów, uczestników szkoleń oraz osób i grup ułatwiająca uruchomienie procesu uczenia się.

Podstawowe cele STOP realizuje poprzez:
1) Prowadzenie Szkoły Trenerów (szkolenia nowych trenerów oraz stałe podnoszenie kwalifikacji osób już prowadzących działalność szkoleniową).
2) Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska trenerskiego - opracowywanie i promowanie określonych standardów dotyczących pracy trenera, jakości szkoleń i materiałów szkoleniowych.
3) Prowadzenie ewaluacji szkoleń i trenerów - członków STOP.
4) Wymianę informacji między zespołami trenerskimi, zbieranie i opracowywanie napływających ofert.
5) Zbieranie danych i prowadzenie komputerowego banku danych o organizacjach, trenerach i instytucjach prowadzących działalność szkoleniową.
6) Aktualizację, opracowywanie i wydawanie kolejnych edycji "Informatora o Instytucjach Prowadzących Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych".
7) Tworzenie biblioteki z literaturą przydatną w pracy trenera.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Daria Sowińska-Milewska, prezeska
Monika Hausman-Pniewska, wiceprezeska
Marcin Grudzień, skarbnik
Katarzyna Lipka-Szostak, członkini zarządu
Łucja Kornaszewska-Antoniuk, członkini zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej