Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Samaritanus"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
00-873
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000060260
REGON
01201154300000
NIP
526-11-73-630
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony i pomocy społecznej zgodnie z aktualnymi potrzebami i posiadanymi środkami poprzez:
a) gromadzenie, rozpowszechnianie i działanie na rzecz doskonalenia istniejących w kraju przepisów w zakresie ochrony i pomocy społecznej dla osób mających prawo do szczególnej opieki moralnej i materialnej ze strony społeczeństwa, jak: osoby stare, chore i niepełnosprawne, rodziny niepełne i wielodzietne, inwalidzi i kombatanci, ofiary długotrwałego bezroboci, bezdomni;
b) gromadzenie i udostępnianie potrzebującym informacji o instytucjach i organach państwowych, samorządowych, wyznaniowych i społecznych zajmujących się pomocą społeczną oraz o formach i sposobach uzyskania tej pomocy;
c) organizowanie przy pomocy Fundatorów własnych punktów informacyjnych, realizujących zadania wymienione wyżej - łącznie z pomocą udzielaną potrzebującym a niezaradnym przy załatwianiu ich spraw w urzędach i instytucjach
d) wydawanie stałego biuletynu rozpowszechniającego przepisy, porady i informacje w zakresie ochrony i pomocy społecznej określone wyżej i rozpowszechniane go zarówno przez sieć własnych punktów informacyjnych, jak i przez współpracę z prasą;…ponadto - wydawanie w miarę potrzeby - informatorów i poradników w powyższym zakresie.
(Art. 8 Statutu Fundacji)

Prowadzone działania:

  • realizacja projektów senioralnych (programy związane z aktywizacją osób starszych (m.in. poradnictwo: seniorzy-seniorom).
    W połowie roku 2005 powstała sieć Ośrodków AS - Aktywizacji Seniorów, realizujących projekt poradnictwa i rzecznictwa dla ludzi starszych (2 Ośrodki AS w Poznaniu i po jednym w Lublinie, Koszalinie i Pruszkowie)

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej