Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 70 04
Telefon
81 534 70 04
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00; sobota - nieczynne
Ulica
Krakowskie Przedmieście 53
Kod pocztowy
20-076
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Dwa stopnie.
Adres biura
Ulica
Aleje Racławickie 22
Kod pocztowy
20-037
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000009613
REGON
43123829700000
NIP
712-25-96-144
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań FLOP należą w szczególności:

 • współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
 • tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
 • tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
 • integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
 • promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 • monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
 • wzajemna pomoc i integracja członków Forum.

FLOP pełni rolę centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w woj. lubelskim podejmującym działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.

Do FLOP należą 54 organizacje członkowskie z woj. lubelskiego. FLOP prowadzi Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych. Posiada swoich reprezentantów w: Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz w Miejskiej Radzie Zatrudnienia w Lublinie. Uczestniczy w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz w pracach Zespołu Ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej województwa lubelskiego przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublinie. Prowadzi biuro Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej i Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wizja rozwoju FLOP na koniec 2020:
Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - stanowimy wiodącą ponadbranżową regionalną federację organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie do której warto należeć. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej oraz atrakcyjnym pracodawcą na lubelskim rynku pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Wojciech Dec, Prezes Zarządu
Piotr Marzęda, Wiceprezes Zarządu
Iwona Kędziera, Wiceprezes Zarządu
Bogusław Misiak, Członek Zarządu
Mieczysław Biszkont, Członek Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej