Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
12 421 22 88
Telefon
12 660 99 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
parter, lok. 08, wejście z boku budynku.
Ulica
Kapelanka 60
Kod pocztowy
30-347
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000206364
REGON
35162127900000
NIP
678-27-16-832
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS jest organizacją parasolową zrzeszającą 36 organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego, dodatkowo współpracuje z ponad 40 innymi podmiotami. Są to z reguły stowarzyszenia o charakterze socjalnym (pomoc społeczna, niepełnosprawność, kombatanci, osoby starsze, dzieci i młodzież).
Od 1997r. KraFOS jest członkiem założycielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.
Wspiera organizacje pozarządowe poprzez działalność szkoleniowo - warsztatową oraz informacyjną w zakresie poradnictwa i konsultacji.
Ściśle współpracuje z Urzędem Wojewódzkim oraz strukturami samorządowymi wszystkich szczebli, w szczególności organizując różnego rodzaju szkolenia, spotkania, konferencje. Od kilku lat przedstawiciele stowarzyszenia są członkami zespołów opiniujących oferty w konkursach grantowych w MUW i ROPS, oraz Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Pomoc Pokrzywdzonym

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.
Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.
Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.
Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.
Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon).
Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Działamy w 3 miejscowościach w Małopolsce!

W latach 2016 - 2017 prowadziliśmy również Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Krakowa.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej