Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 782 26 27
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30.
Ulica
Racławicka 101
Kod pocztowy
53-149
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Toaleta dla osób niepełnosprawnych, podjazdy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000041253
REGON
93191045400000
NIP
899-22-26-578
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez:

 • wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,
 • wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej,
 • wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej,
 • zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
 • udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
 • przyznawanie nagród i stypendiów,
 • organizowanie i finansowanie dwujęzycznej szkoły podstawowej, gimnazjum i innych szkół,
 • prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych,
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji,
 • wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
 • udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

FEM aktywnie uczestniczy w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji europejskiej w kraju i za granicą. FEM współpracuje także z samorządem lokalnym i wojewódzkim realizując programy wspierające oświatę i budowanie tożsamości regionalnej.
FEM jest organem prowadzącym dla:

 • Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT
 • Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (International High School of Wrocław)
 • Wroclaw International School.

Szkoła Podstawowa ATUT powstała w 1990 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa we Wrocławiu. Wroclaw International School powstała w 2002 jako pierwsza na Dolnym Sląsku szkoła międzynarodowa przeznaczona dla uczniów - obcokrajowców. W naszych szkołach realizujemy program kształcenia międzynarodowego International Baccalaureate Organization z Genewy oraz uczymy zgodnie z zaleceniami European Council of International Schools z Wielkiej Brytanii i Council of International Schools.

FEM we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła w maju 2001 roku tworzenie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, którego jednym z elementów jest Program Stypendialny "zDolny Śląsk", największy program stypendialny w regionie i inne formy wsparcia uzdolnionej młodzieży.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Cezary Głuszek, Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający
Agnieszka Szajn, Członek Zarządu, Dyrektor ds. edukacji szkolnej
Małgorzata Machowczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej