Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Lambda Szczecin
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Małkowskiego 9 lok. 2
Kod pocztowy
70-305
Miejscowość
Szczecin
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000139339
REGON
81179397800000
NIP
851-25-71-425
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zwiększenie tolerancji społecznej wobec LGBTQ+ oraz zaburzeń tożsamości płciowej* poprzez zrozumienie tych zjawisk, dzięki:

 1. prowadzeniu działalności edukacyjnej propagującej rzetelną wiedzę na ww. tematy
 2. udzielaniu informacji w kwestiach związanych z gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, osobami trans płciowymi oraz z tożsamością
 3. płciową zainteresowanym osobom, mediom i instytucjom
 4. pomoc osobom zmagającym się ze swoją bądź swoich bliskich orientacją seksualną lub tożsamością płciową
 5. zrównanie praw osób homo- i heteroseksualnych oraz likwidacja barier prawnych utrudniających życie osobom cierpiącym na zaburzenia
 6. tożsamości płciowej poprzez lobbing polityczny
 7. zapewnienie podstaw zdrowia psychicznego i fizycznego wśród społeczności LGBTQ+* dzięki:
 8. propagowaniu zasad zdrowego trybu życia
 9. krzewieniu postaw zapobiegających zakażeniu STI*
 10. kształtowaniu pozytywnej tożsamości kobiet i mężczyzn homo- lub biseksualnych a także osób z zaburzoną identyfikacją płci
 11. organizacji możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
 12. organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dla społeczności LGBTQ+ lub z nią związanych
 13. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, nauki i zamieszkania

Celem pośrednim służącym realizacji celów wyżej wymienionych jest współdziałanie z instytucjami publicznymi regionu oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie m.in. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także pomocy społecznej-kryzysowej oraz edukacji.

Pojęcia
LGBTQ+ - skrót określający lesbijki, gejów ,osoby biseksualne, transseksualne, queer i inne
STI - sexually transmitted infection czyli infekcje przenoszone drogą płciową
zaburzenia tożsamości płciowej - różne formy zaburzeń identyfikacji własnej płci psychicznej w odniesieniu do płci fizycznej m.in. transseksualizm (więcej wkrótce)

Środki realizacji celów ze Statutu:
Prowadzenie działalności edukacyjnej i uświadamiającej wśród lesbijek i gejów,
Udział w przedsięwzięciach związanych z zapobieganiem i walką z AIDS i wirusem HIV,
Wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualizmu,
Prowadzenie działalności publicznej ukazującej środowisko osób homoseksualnych, w szczególności: odczyty, spotkania, dyskusje, wystawy,
Organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie celów stowarzyszenia, w tym psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa,
Prowadzenie działalności wydawniczej,
Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących celów Stowarzyszenia i ich realizacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Monik Pogoda, Przewodnicząca Zarządu
Rafał Białoń, Członek Zarządu
Dennis Kruk, Członek Zarządu
Michał Ziemski, Sekretarz
Michał Kaźmierski, Skarbnik
Małgorzata Chełchowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Urszula Chról, Członek Komisji Rewizyjnej
Mateusz Morawski, Członek Komisji Rewizyjnej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej