Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja WWF Polska
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 849 84 69
Telefon
22 848 73 64
Telefon
22 848 75 92
Adres rejestrowy
Ulica
Mahatmy Gandhiego 3
Kod pocztowy
02-645
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000160673
REGON
01548101900000
NIP
521-32-41-055
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją WWF jest powstrzymanie dalszej degradacji środowiska naturalnego Ziemi i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez:

  • ochronę bioróżnorodności Ziemi,
  • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych,
  • wspieranie działań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska oraz nadmierną konsumpcję.

WWF otrzymał status OPP postanowieniem sądu z dnia 27 maja 2004 roku.
Ustawa definiuje nasze działania w następujących zadaniach publicznych:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

WWF jest jedną z największych na świecie fundacji zajmujących się ochroną środowiska. Celem działalności WWF jest ochrona przyrody. W Polsce organizacja pomaga m.in. wilkom, rysiom niedźwiedziom, a także mieszkańcom Bałtyku: fokom i morświnom. Celem WWF jest umożliwienie zwierzętom życia w ich naturalnym środowisku oraz dbanie o ich bezkonfliktowe relacje z ludźmi.
Środowisko życia wilków coraz bardziej pokrywa się z ludzkimi osadami. WWF dba o to, aby mogły one żyć w swoim naturalnym środowisku, nie stanowiąc zagrożenia dla zwierząt hodowlanych i być pretekstem dla kłusowników do ostrzału. Rysie występują w Polsce coraz rzadziej. WWF chce ochronić ten gatunek przed wyginięciem. Również przyszłość niedźwiedzia brunatnego zależy od ludzi, dlatego WWF edukuje turystów, jak się poruszać po krainie tego zwierzęcia. Natomiast w ramach Błękitnego Patrolu przyrodnicy dbają o to, by pomóc w potrzebie: fokom, morświnom i innym zwierzętom morskim oraz ptakom.

Działania WWF w Polsce to nie tylko ochrona zwierząt ale również działania na rzecz polskich rzek, Morza Bałtyckiego, ryb oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Wszystkie działania WWF odbywają się w ścisłej współpracy z lokalnymi mieszkańcami i instytucjami, w myśl idei: chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Magdalena Dul-Komosińska, Prezes Zarządu Fundacji

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej