Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 79 57
Telefon
89 646 79 57
Adres rejestrowy
Ulica
Jana III Sobieskiego 3C lok. 57
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000070438
REGON
51142927100000
NIP
741-18-94-712
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania fundacji, zgodnie z potrzebami regionu ostródzkiego, a także postanowieniami założycieli jest:
1) Ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

 • udzielanie poręczeń kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych,
  -promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich.
  2) Rozwój regionu ostródzkiego poprzez:
 • inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich,
 • wspieranie programów naukowo-badawczych,
 • propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów po pegeerowskich i wiejskich.

Prowadzone działania
1) Utworzenie i prowadzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.
2) Utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3) Udzielanie informacji o Unii Europejskiej i programach pomocowych.
4) Wyszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu nawiązania kontaktów pomiędzy nimi a podmiotami regionu ostródzkiego.
5) Prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji i seminariów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej