Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
33 822 15 25
Telefon
33 822 04 34
Adres rejestrowy
Ulica
Kosynierów 20
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000114498
REGON
07269039400000
NIP
547-19-31-976
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa.
 2. Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży.
 3. Współudział w tworzeniu sytemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego.
 4. Organizacja systemu instytucji kształceniowych i opiekuńczych.
 5. Pomoc socjalna dla młodzieży zaniedbanej społecznie.
 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i zawodowej młodzieży.
 7. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży.
 8. Tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży.
 9. Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy.
 10. Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 11. Stworzenie warunków dla właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do młodzieży wymagającej takiej opieki.
 12. Nawiązywanie i realizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, organizacja praktyk zawodowych w innych państwach.

Prowadzone działania

 1. Umożliwianie młodzieży, która z różnych względów wypadła z systemu oświaty, kontynuowanie i ukończenie kształcenia ogólnego w Gimnazjach dla Dorosłych oraz kształcenia zawodowego, łącznie z praktyczną nauką zawodu w Zasadniczych Szkołach Zawodowych i kursach kwalifikacyjnych.
 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych (w Bielsku-Białej i Żywcu) dla dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska z zapewnieniem fachowej opieki pedagogicznej w godzinach od 7.00 do 18.00 (od pn. do pt.).
 3. Organizacja czasu wolnego od nauki zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji letnich poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć świetlicowych, kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
 4. Udzielanie rzeczowej pomocy socjalnej najbiedniejszym uczestnikom OHP (zakup butów, kurtek, spodni itp.).
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i ekonomicznej poprzez sieć Klubów Pracy i Młodzieżowych Biur Pracy (Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów, Żywiec).
 6. Prowadzenie pośrednictwa w zakresie krótkoterminowej, sezonowej i stałej pracy dla młodzieży szkolnej i studentów oraz absolwentów różnych typów szkół.
 7. Organizowanie obozów pracy i wypoczynku dla młodzieży oraz półkolonii dla dzieci w okresie ferii i wakacji, oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w trakcie trwania roku szkolnego i podczas wakacji.
 8. Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczestników OHP oraz wymian młodzieżowych w ramach europejskich programów "Młodzież", "Leonardo" i PNWM z partnerami w Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii i Irlandii.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej