Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "Iskierka"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "Iskierka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 322 41 14
Telefon
71 322 41 14
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Św. Macieja 5
Kod pocztowy
50-244
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000035776
REGON
93227243500000
NIP
898-19-46-317
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez:

 1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży;
 2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych;
 3. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą;
 4. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. Tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami potrzebujących wsparcia;
 2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 4. Organizacja pomocy dzieciom i młodzieży w nauce;
 5. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Pomoc materialna i rzeczowa dzieciom i ich rodzinom;
 6. Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;
 7. Poradnictwo, mediacje rodzinne, wspieranie rodziny we właściwym wypełnianiu ról opiekuńczych i wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną;
 8. Organizacja pracy wolontariuszy wspierających dzieci i ich rodziny;
 9. Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
 10. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny;
 11. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, politycznymi, zawodowymi;
 12. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
 13. Wspieranie Koła Byłych Wychowanków przy Zespole Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu;
 14. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności integrującej członków.

Zarząd

Teresa Pasińska, prezes
Małgorzata Gałosz, wiceprezes
Ida Więcław, wiceprezes
Iwona Korpak, skarbnik
Arkadiusz Kłos, sekretarz
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej