Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic

Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 715 39 93
Telefon
85 715 39 93
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 4 lok. 1
Kod pocztowy
18-105
Miejscowość
Suraż
Województwo
PODLASKIE
Powiat
białostocki
Gmina
Suraż
Adres kontaktowy
Ulica
Piłsudskiego 3
Kod pocztowy
18-105
Miejscowość
Suraż
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000101931
REGON
05211992400000
NIP
966-16-10-711
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
31
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Organizacja imprez kulturalnych i turystycznych.
 2. Podejmowanie akcji ekologicznych we współpracy z miejscowymi szkołami.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.
 4. Organizowanie działalności badawczej, naukowej i turystycznej.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.
 6. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi.
 7. Współpraca z osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi i nie posiadającymi osobowości prawnej.
 8. Przywracanie i zachowanie wartości historycznych.
 9. Wyrażanie opinii do działań samorządu lokalnego w zakresie ograniczonym statutem.
 10. Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu.
 11. Promocja Suraża i okolic.
 12. Wyrównywanie dysproporcji społecznych poprzez organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji i zjazdów dla osób i organizacji zainteresowanych szeroko pojętą problematyką działania społecznego.
 13. Nawiązywanie współpracy z innym organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz samorządami.
 14. Współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin.
 15. Włączanie się w proces legislacyjny dla kształtowania prawa sprzyjającego autentycznej aktywności społecznej.
 16. Promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji oraz Internecie.
 17. Działalność charytatywna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Andrzej Bielonko, Sekretarz
Piotr Dzierzgowski, Wiceprezes - Skarbnik
Teresa Ponińska, Prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej