Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"

Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 045 164
Telefon
516 830 078
Telefon
572 940 007
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek-czwartek 10.00-20.00; piątek 10.00-18.00
Ulica
Połczyńska 3
Kod pocztowy
85-711
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
Bydgoszcz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak odpowiedniego podjazdu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000012365
REGON
09297131500000
NIP
953-24-10-401
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest:
a. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach nieletnich takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne
b. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych
c. upowszechnienie wzorców i postaw akceptowanych społecznie
d. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
e. zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
f. gromadzenie środków finansowych i materialnych na działalność statutową
g. działalność charytatywna dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych
h. działalność kulturalna i rozrywkowa
i. działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego
j. działalność sportowa i ekologiczna
k. działalność na rzecz seniorów
l. działalność turystyczno-rekreacyjna.

Prowadzone działania:

  • punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego dzieci
  • sądowe spotkania rodzicielskie
  • program dla sprawców nadużyć w rodzinie
  • kolonie i półkolonie letnie
  • programy profilaktyczne dla szkół
  • świetlica środowiskowa "Skrzat"
  • klub seniora Bartosz
  • Dom Kultury Bartosz
  • szkolenia z zakresu patologii społecznych dla różnych grup zawodowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka

Zarząd

Robert Lubrant, prezes
Mariola Kaczalska, wiceprezes
Krzysztof Jankowski, skarbnik
Patryk Lubrant, sekretarz
Krystyna Nowak, członek zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej