Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
730 930 112
Telefon
32 607 23 52
Adres rejestrowy
Ulica
Bracka 18
Kod pocztowy
40-858
Miejscowość
Katowice
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Katowice
Adres kontaktowy
Ulica
Bracka 18
Kod pocztowy
40-858
Miejscowość
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000453170
REGON
24320459100000
NIP
634-25-79-029
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem i zadaniem placówek (Noclegownia i Ogrzewalnia dla bezdomnych) jest udzielenie pomocy osobom bezdomnym, w głównej mierze mężczyznom oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, ubogim, poprzez przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli. Koło zamierza ograniczyć ponowną degradację społeczną i biologiczną swoich podopiecznych poprzez zapewnienie całodobowego schronienie, wyżywienia (gorący posiłek i suchy prowiant), środków czystości i higieny osobistej oraz możliwość kąpieli. Ponadto dostarcza odzież, bieliznę osobistą, obuwie, gwarantuje i organizuje pomoc medyczną, psychologiczną, usługi pralnicze i fryzjerskie.
Działania Koła Katowickiego ukierunkowane są, ku temu, aby osoby bezdomne stały się samodzielne i nauczyły się na nowo prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Instytucja podejmuje zatem systemową i długofalową pomoc w stosunku do swoich podopiecznych polegającą na zachęcaniu i wspieraniu w podejmowaniu leczenia odwykowego, odbudowywaniu utraconych, bądź zerwanych więzi rodzinnych, pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych.
Ponadto Towarzystwo od wielu lat prowadzi zadanie streetworking, którego działania ukierunkowane są na profilaktykę, przeciwdziałanie oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych, przebywających w śródmieściu miasta Katowice, jego okolicach i w miejscach niemieszkalnych, np. ogródkach działkowych, kanałach ciepłowniczych itp.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
Odbiorcy działań

Zarząd

Stefania Króliczek, Skarbnik
Piotr Brzęk, Sekretarz
Katarzyna Bąk, V-ce Prezes Zarządu
Janusz Sowa, Prezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej