Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Vive Serce Dzieciom
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 347 63 50 wew. 107
Telefon
41 347 63 55
Adres rejestrowy
Ulica
Olszewskiego 6
Kod pocztowy
25-663
Miejscowość
Kielce
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat
Kielce
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Odległość, I piętro, budynek bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000184209
REGON
29286006400000
NIP
959-16-15-145
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji VIVE Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej, finansowej i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu, między innymi poprzez:

 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia
 • integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi
 • wspieranie przedsiębiorczości u dzieci
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci
 • wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków
 • pomoc finansową i materialną w szczególności dzieciom z rodzin ubogich
 • zbieranie informacji na temat dzieci chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielania im pomocy finansowej bądź rzeczowej
 • propagowanie idei sportu wśród dzieci
 • wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym
 • propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci
 • kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci.

Obszary działań i ich odbiorcy

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej