Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
15 814 22 51
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
Kod pocztowy
23-300
Miejscowość
Janów Lubelski
Województwo
lubelskie
Powiat
janowski
Gmina
Janów Lubelski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000184388
REGON
43269934000000
NIP
8621573340
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus" w Janowie Lubelskim powstało w lipcu 2003 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym prowadząc Centrum Aktywności Społecznej w skład, którego wchodzą:

 • Klub Integracji Społecznej
 • Świetlica Środowiskowa "Stokrotka"
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej. Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie akcję dystrybucji artykułów żywnościowych "Podziel się posiłkiem", "Świąteczna Zbiórka Żywności" czy "Wielkanocna Zbiórka Żywności". Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000184388. Swoją działalność skupia przede wszystkim na:
 • tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagających wsparcia;
 • podejmowanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
  W latach 2012 - 2014 roku prowadziła Niepubliczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Janowie Lubelskim.
  Od 2013 roku przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Koło Rowerowe OMEGA

Misja Stowarzyszenia:

"Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz stwarzanie im warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w lokalnej społeczności"

Stowarzyszenie "Humanus" realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
 • organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie imprez okolicznościowych;
 • organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji;
 • współpraca z organizacjami administracji publicznej i niepublicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
20.10.2011
W dniach 13-14 października 2011 r. w Białobrzegach k. Legionowa odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. W konwencie uczestniczyły 42 podmioty zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy Konwentu przyjęli dokumenty programowe: Deklarację powołania Konwentu oraz Regulamin Konwentu. Wybrana została również Rada Programowa Konwentu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Zarząd

Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu
Maria Wójcik, Sekretarz Zarządu
Iwona Kędziera, Członek Zarządu
Artur Pizoń, Członek Zarządu
Anna Mazur, Skarbnik Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej