Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Pinel Polska
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
12 423 25 67
Telefon
12 423 25 67
Adres rejestrowy
Ulica
Basztowa 3
Kod pocztowy
31-134
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000185860
REGON
35680273200000
NIP
676-22-59-113
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem Fundacji Pinel Polska jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, wprowadzanie takich osób na wolny rynek pracy poprzez:

 1. Tworzenie firm socjalnych.
  Jako firmy socjalne rozumiemy firmy działające komercyjnie, ale których głównym celem jest przygotowanie i wprowadzenie osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Produktem takich firm są:
 • osoby przygotowane do poszukiwania i utrzymania miejsca pracy na regularnym rynku pracy (po roku, dwóch pracy w firmie socjalnej osoby w niej zatrudnione nabywają koniecznych umiejętności oraz odpowiednią motywacje do znajdowania pracy i utrzymania jej),
 • produkty i usługi użyteczne społecznie (przeważnie firmy socjalne działają w niszach pożytecznych społecznie, często nie zagospodarowanych, bo mało atrakcyjnych dla innych form aktywności komercyjnej).
  Dochód z działalności komercyjnej zapewnia także większą stabilność finansową firmy-projektu działającego na rzecz reintegracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych.
 1. Wprowadzenie w życie nowych metodologii pracy z bezrobotnymi (jobcoaching).
  Firma socjalna zwiększa, ale nie zapewnia skutecznego wprowadzania na rynek pracy osób bardzo oddalonych od tego rynku. Dlatego Fundacja rozwinęła, wypracowaną w Holandii w oparciu o metodologię Individual Placement and Support, metodę wprowadzania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Metoda ta charakteryzuje się:
 • indywidualnym podejściem do każdego z beneficjentów,
 • zwiększaniem stopnia motywacji, asertywności, umiejętności interpersonalnych beneficjentów,
 • rozwinięciem u beneficjentów umiejętności koniecznych na regularnym rynku pracy,
 • prowadzeniem bezrobotnego nie tylko w okresie jego bezrobocia, ale także poprzez pierwszy okres pracy tej osoby na regularnym rynku pracy w celu utrwalenia tej osoby na miejscu pracy.
 1. Wspieranie samo-zatrudniania i rozwijania własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
  Osoby długotrwale bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą otrzymać wsparcie:
 • przy tworzeniu biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego,
 • przy szukaniu i zdobyciu środków na rozwój tego przedsięwzięcia (np. preferencyjnego kredytu, dotacji itp.),
 • wsparcie eksperckie w pierwszym okresie rozwijania firmy.
 1. Inicjowanie lokalnych partnerstw wykorzystujących mechanizmy gospodarki społecznej do rozwiązywania problemów długotrwałego bezrobocia.
  Doświadczenia holenderskie, irlandzkie, angielskie czy włoskie pokazują, że najskuteczniej działają firmy socjalne tworzone przy współpracy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu lokalnego oraz biznesu. Dlatego Fundacja będzie dążyć do wypracowania modelu skuteczniejszego partnerstwa lokalnego używającego narzędzi gospodarki społecznej do rozwiązywania problemów bezrobocia i likwidacji dyskryminacji na rynku pracy.

 2. Zwiększenie zasobów i umiejętności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych związanych z tworzeniem miejsc pracy poprzez:

 • organizację szkoleń z zakresu tworzenia firm socjalnych, zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi i z metodologii pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi,
 • dostarczanie konsultacji związanych z zarządzaniem, tworzeniem i realizacją biznes planów, zdobywaniem środków na działalność.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej