Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Dla Dobra Publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 483 40 53
Telefon
77 481 03 00
Telefon
77 483 40 53
Adres rejestrowy
Ulica
Grunwaldzka 27
Kod pocztowy
47-220
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle
Województwo
opolskie
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000117674
REGON
53231964600000
NIP
749-19-21-284
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Dla Dobra Publicznego (FDDP) została ustanowiona w lipcu 2001 r. Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzyskała Fundacja w czerwcu 2002r.

Misją FDDP jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promowanie kreatywnych, przedsiębiorczych, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu postaw wśród mieszkańców regionu.

Fundacja Dla Dobra Publicznego realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w następujących zakresach:

  • aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
  • inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
  • inicjowania i wspierania działań zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego,
  • świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, jak również dla osób podejmujących inicjatywy obywatelskie,
  • prowadzi szkoły średnie i policealne, dostosowując ich ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej