Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 483 40 53
Telefon
77 481 03 00
Telefon
77 483 40 53
Adres rejestrowy
Ulica
Grunwaldzka 27
Kod pocztowy
47-220
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle
Województwo
OPOLSKIE
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000117674
REGON
53231964600000
NIP
749-19-21-284
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Dla Dobra Publicznego (FDDP) została ustanowiona w lipcu 2001 r. Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzyskała Fundacja w czerwcu 2002r.

Misją FDDP jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promowanie kreatywnych, przedsiębiorczych, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu postaw wśród mieszkańców regionu.

Fundacja Dla Dobra Publicznego realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w następujących zakresach:

  • aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
  • inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
  • inicjowania i wspierania działań zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego,
  • świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, jak również dla osób podejmujących inicjatywy obywatelskie,
  • prowadzi szkoły średnie i policealne, dostosowując ich ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej