Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Homo Faber
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 430 868
Adres rejestrowy
Ulica
Orla 5 lok. 13
Kod pocztowy
20-022
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Adres biura
Dni i godziny pracy
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, pok. 108 (koło dziekanatu, I piętro).
Ulica
Bursaki 12 lok. 108
Kod pocztowy
20-150
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000222437
REGON
43273879000000
NIP
946-24-42-978
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

MISJA
Homo Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany.

WIZJA
Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, "rasę", kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy programy:

 • Antydyskryminacja
  Strategicznym celem programu Antydyskryminacja jest Lublin bez dyskryminacji.
  Aby się do niego zbliżyć, staramy się równolegle pracować z dwiema grupami:
  -z osobami, które doświadczają dyskryminacji;
  -z władzą, czyli przedstawicielami/kami instytucji publicznych i innych podmiotów posiadających władzę (np. pracodawców/czyń), którzy mogą być sprawcami dyskryminacji.

 • Integracja
  Nasze działania skupiają się na dwóch aspektach wielokulturowości w Lublinie i regionie - z jednej strony pracujemy na rzecz społeczności lokalnych mierzących się z wyzwaniem przyjęcia grup imigrantów i uchodźców, z drugiej - wracamy do przeszłości, by na bazie doświadczeń Polski i Europy z mniejszościami etnicznymi i narodowymi tworzyć programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży i w ten sposób przygotowywać ją do życia w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie.

 • Film
  Program edukacyjny, którego zainteresowaniem i podstawą pracy są filmy dotykające tematyki praw człowieka.
  Od lat uważamy, że film, jako wyjątkowe narzędzie multimedialne, skłania do refleksji i ukierunkowuje naszą uwagę na to co nie jest oczywiste, codzienne, łatwo podane.
  Często weryfikuje lub wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe poglądy, wizję rzeczywistości lub wiedzę, a te zalety filmu niezwykle ważne są, kiedy chcemy edukować, wzmacniać postawy i promować prawa człowieka.
  Film jest więc dla nas narzędziem do realizacji precyzyjnie określonych celów.

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej