Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U Źródła"

Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U Źródła"
Kontakt
Telefon
81 501 50 24
Adres rejestrowy
Ulica
Armatnia Góra 20
Kod pocztowy
24-150
Miejscowość
Nałęczów
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Nałęczów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000217585
REGON
43272748900000
NIP
716-26-53-121
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej przez działalność na niwie społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Celami szczegółowymi stowarzyszenia są: a) działanie na rzecz osób, rodzin, grup społecznych (bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety, rodziny zagrożone patologią) wymagających wsparcia, b) działalność charytatywna, c) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem, d) działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, e) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnych, f) działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, g) promocja walorów krajobrazowych i turystycznych regionu, h) pobudzanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, i) działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, j) propagowanie i popieranie wolontariatu, k) działania na rzecz rozwoju ochrony i promocji zdrowia, l) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ł) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Odbiorcy działań
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej