Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 621 51 65
Telefon
22 621 51 65
Adres rejestrowy
Ulica
Siedmiogrodzka 5 lok. 51
Kod pocztowy
01-204
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
brak podjazdu dla niepełnosprawnych i wózków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000240024
REGON
14022938100000
NIP
524-25-50-020
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego.
Bliskie są nam ideały sprawiedliwości społecznej i równości wszystkich wobec prawa.

Stowarzyszenie udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji i przed sądami. Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, edukacyjną, badawczą i wydawniczą.

Grupy, którym pomagamy, to: cudzoziemcy, w tym uchodźcy; rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby, które chcą takie rodziny stworzyć; więźniowie i ich rodziny. Propagujemy także ideę sprawiedliwości naprawczej, prowadzimy mediacje, realizujemy projekty edukacyjne zaszczepiające w szkołach ideę i praktykę mediacji rówieśniczej.

Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, badawczą i wydawniczą. Współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową, w tym z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, Instytutem Spraw Publicznych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Miastem Stołecznym Warszawa.

Celami działania naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
 2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym;
 3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
 4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;
 5. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
 6. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
 7. przeciwdziałanie przemocy;
 8. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie;
 9. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

Cele są realizowane poprzez:

 1. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz organami władzy publicznej.
 2. Występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego.
 3. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej.
 5. Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania.
 6. Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, podlegających wykluczeniu społecznemu.
 7. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej.
 10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Zarząd

Witold Klaus, prezes zarządu
Katarzyna Słubik, członkini zarządu
Agnieszka Kwaśniewska, członkini zarządu
Aleksandra Chrzanowska, członkini zarządu
Ewa Grzegrzółka, członkini zarządu

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej