Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
667 666 090
Telefon
667 990 175
Telefon
502 322 836
Adres rejestrowy
Ulica
Jarosława Dąbrowskiego 30
Kod pocztowy
35-036
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000482731
REGON
69072856600000
NIP
813-31-76-877
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1260
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naczelne hasło: "Służyć poprzez przyjaźń".

Stowarzyszenie skupia funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i emerytów tych służb, a jego celem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na świecie a także do krzewienia idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Nie jest to organizacja zawodowa typu INTERPOL. Pomagamy funkcjonariuszom z innych krajów poznawać Polskę, rozwijamy kontakty międzynarodowe, uczestniczymy w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez kolegów zza granicy.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka wspólnie z szesnastoma innymi grupami tworzy Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA liczącą prawie 11 tys. członków. Podkarpacka Grupa IPA powstała w dniu 18 września 2000 roku z połączenia się w jednolity organizm dwóch ówczesnych grup wojewódzkich: Rzeszowskiej (działającej od 1992 roku) i Krośnieńskiej (działającej od 1996 roku). W swoich szeregach PGW skupia ponad 1160 członków zrzeszonych w 13 regionach. Podkarpacka Grupa opowiada się za współpracą ze wszystkimi grupami wojewódzkimi w kraju oraz sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 roku przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Jan Faber, prezes
Sławomir Zając, członek Prezydium Zarządu
Adam Mielnicki, członek Prezydium Zarządu
Jacek Rzepa, członek Prezydium Zarządu
Władysław Marszałek, skarbnik
Adam Pietrzkiewicz, sekretarz
Iwona Drozdowska, zastępca sekretarza
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej