Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
42 639 95 81
Telefon
42 639 95 80
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 111
Kod pocztowy
90-507
Miejscowość
Łódź
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
KRS
0000274785
REGON
04000629900000
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z naszej pomocy korzystają dzieci, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby. Zgodnie z naszą misją i celami realizujemy następujące zadania:

  • opiekujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym - prowadzimy cztery świetlice środowiskowe, od 20 lat organizujemy kolonie dla dzieci z rodzin ubogich oraz polonijnych - co roku na wakacjach wypoczywa z nami około 500 dzieci, realizujemy program "Skrzydła" zapewniający dzieciom ubogim możliwość rozwoju swoich zainteresowań;
  • aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby bezrobotne - prowadzimy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób bezrobotnych, gdzie realizujemy pośrednictwo pracy, szkolimy (posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych), prowadzimy doradztwo zawodowe;
  • aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne - prowadzimy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie realizujemy rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną, prowadzimy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • pomagamy osobom starszym, samotnym i niezaradnym życiowo - prowadzimy dwa Domy Dziennego Pobytu;
  • opiekujemy się osobami w terminalnym stadium choroby - prowadzimy Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej;
  • udzielamy pomocy doraźnej osobom najbardziej potrzebującym - prowadzimy Punkt Pomocy Charytatywnej, gdzie wydajemy paczki żywnościowe, odzież, środki czystości, meble, prowadzimy Kuchnię Społeczną, dzięki której codziennie około 250 osób zjada ciepły posiłek, dofinansowujemy zakup leków;
  • aktywizujemy społecznie - prowadzimy Biuro Wolontariatu, które realizuje szkolenia dla wolontariuszy, umożliwia podjęcie wolontariatu, koordynuje kontakt potrzebującego z wolontariuszem, koordynujemy i promujemy działalność Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, które realizują działania charytatywne na rzecz osób najbardziej potrzebujących z lokalnego środowiska;
  • prowadzimy akcje charytatywne na rzecz najbardziej potrzebujących - np.: "Serce na Gwiazdkę", "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", "Plecak pełen uśmiechów", "Torba Miłosierdzia", "Wielkanocne Dzieło Caritas", "Jałmużna Wielkopostna";
  • doradzamy i konsultujemy - prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści z różnych dziedzin udzielają bezpłatnie porad: prawnych, socjalnych, psychologicznych, pedagogicznych, rodzinnych;
  • organizujemy turnusy rehabilitacyjne oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych - prowadzimy dwa ośrodki: kolonijny w Łasku-Kolumnie i rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Drzewocinach k/Dłutowa.

Rocznie z pomocy Caritas Archidiecezji Łódzkiej korzysta 24000 osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej