Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 442 00 15
Telefon
81 442 00 15
Adres rejestrowy
Ulica
Spółdzielczości Pracy 28 lok. 4
Kod pocztowy
20-147
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000275175
REGON
06022339000000
NIP
946-25-15-571
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do głównych celów Fundacji należą:

 • promocja i wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • aktywizacja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej.

Głównymi działaniami Fundacji są:

 • umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi obszaru działania Fundacji,
 • sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań,
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych,
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami w Polsce i za granicą,
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji, zjazdów naukowych i warsztatów.
 • współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 • wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

Projekty krajowe:
Projekt pt. "EFEKT POWERA - indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego’"
Projekt pt.: "Włącz się w dialog"
Projekt pt. "Nowy zawód nowe możliwości"
Projekt pt. "Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny"
Projekt pt. "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego"
Aktywność mieszkańców - szansą rozwoju obszaru LGD
Program LEADER w gminach Zamość, Krasnobród, Józefów i Adamów
Projekt pt.: "Firmy typu spin off/spin out szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych. Program szkoleń i doradztwa"

Projekty międzynarodowe:
Projekt pt.: Strategia - partnerstwo - inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego" - projekt zrealizowany
Projekt pt.: "AGROSZANSA…"

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej