Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
52 349 54 77
Adres rejestrowy
Ulica
Józefa Sułkowskiego 17
Kod pocztowy
85-634
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000267049
REGON
34025520200000
NIP
554-27-24-731
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA powstało pod koniec 2006 roku.

Tworzą je kobiety w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i rodzinnym, które połączyły wspólne cele:

  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
  • inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet (zawodowej, społecznej),
  • pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez kobiety działalności zawodowej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
  • propagowanie idei dobroczynności,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • integracja środowisk kobiecych poprzez organizowanie forum, warsztatów,
  • propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,
  • promocja edukacji i samokształcenia kobiet niezależnie od wieku.

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenie zainteresowały się ekonomią społeczną - jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Od lutego do maja 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA uczestniczyło w cyklu szkoleń pt. "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń inicjatywy wspólnotowej EQUAL" i "Strefa Ekonomii Społecznej". Brało także czynny udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych, które pozwoliły podjąć inicjatywę zmierzającą do utworzenia pierwszej w Bydgoszczy spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie reprezentowało bowiem grupę inicjatywną wspomnianej spóldzielni socjalnej (6 bezrobotnych kobiet podejmujących trud powrotu na rynek pracy) przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Ponadto Stowarzyszenie sporządziło wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS i pozyskało sponsorów na remont lokalu. Wszystkie te działania zaowocowały rozpoczęciem działalności - pierwszej w Bydgoszczy - Spółdzielni Socjalnej "elles" (z dniem 1 stycznia 2009 roku).

Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, chcemy nadal promować i rozwijać ekonomię społeczną w naszym regionie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej