Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
52 349 54 77
Adres rejestrowy
Ulica
Józefa Sułkowskiego 17
Kod pocztowy
85-634
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000267049
REGON
34025520200000
NIP
554-27-24-731
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA powstało pod koniec 2006 roku.

Tworzą je kobiety w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i rodzinnym, które połączyły wspólne cele:

  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
  • inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet (zawodowej, społecznej),
  • pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez kobiety działalności zawodowej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
  • propagowanie idei dobroczynności,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • integracja środowisk kobiecych poprzez organizowanie forum, warsztatów,
  • propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,
  • promocja edukacji i samokształcenia kobiet niezależnie od wieku.

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenie zainteresowały się ekonomią społeczną - jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Od lutego do maja 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA uczestniczyło w cyklu szkoleń pt. "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń inicjatywy wspólnotowej EQUAL" i "Strefa Ekonomii Społecznej". Brało także czynny udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych, które pozwoliły podjąć inicjatywę zmierzającą do utworzenia pierwszej w Bydgoszczy spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie reprezentowało bowiem grupę inicjatywną wspomnianej spóldzielni socjalnej (6 bezrobotnych kobiet podejmujących trud powrotu na rynek pracy) przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Ponadto Stowarzyszenie sporządziło wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS i pozyskało sponsorów na remont lokalu. Wszystkie te działania zaowocowały rozpoczęciem działalności - pierwszej w Bydgoszczy - Spółdzielni Socjalnej "elles" (z dniem 1 stycznia 2009 roku).

Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, chcemy nadal promować i rozwijać ekonomię społeczną w naszym regionie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej