Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "Damy Radę"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
790 216 490
Telefon
883 694 874
Adres rejestrowy
Ulica
Sikorskiego 24
Kod pocztowy
65-450
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
LUBUSKIE
Powiat
Zielona Góra
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na półpiętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000248687
REGON
08007265500000
NIP
973-08-54-481
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:

 1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
 2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;
 3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do Stowarzyszenia;
 4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;
 5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;
 6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;
 7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;
 8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;
 9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. prowadzi działalność postpenitencjarną;
 11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;
 12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;
 13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka

Zarząd

Paulina Bera, prezes
Ewa Januszkiewicz, zastępca prezesa
Joanna Kot, skarbnik
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej