Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 403 32 03
Telefon
22 403 32 03
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Przyjmujemy w naszym biurze w poniedziałki i wtorki w godz. 16.00 - 17.00, w pozostałe dni w godz. 11.00 - 16.00, po uprzednim, telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu spotkania.
Ulica
Śniadeckich 12/16 lok. 17
Kod pocztowy
00-654
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000266008
REGON
14074654400000
NIP
113-26-47-638
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego, w tym edukacji na rzecz upowszechniania wiedzy na temat praw człowieka oraz zapobiegania przejawom dyskryminacji.

Celami Stowarzyszenia są:
a. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego;
b. dążenie do przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
c. kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji;
d. propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi z grup marginalizowanych społecznie;
e. tworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej wymogom współczesności;
f. popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki praw człowieka i obywatela;
g. aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
b. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej;
c. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej tematycznie z celami statutowymi;
d. organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych imprez kulturalno-oświatowych;
e. działania na rzecz promocji etyki zawodowej i rynku pracy wolnego od dyskryminacji;
f. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
g. kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego;
h. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jolanta Lange, Prezeska
Beata Machul-Telus, Wiceprezeska
Joanna Bulanda, Skarbniczka
Elżbieta Motyka-Machul, Sekretarz

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej