Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Nasza Szkapa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
669 114 427
Adres rejestrowy
Ulica
Morcinka 1 lok. 3
Kod pocztowy
44-330
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000267659
REGON
24052704600000
NIP
633-21-49-296
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 2) wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży; 3) działalność charytatywna poprzez: - prowadzenie schronisk dla zwierząt porzuconych, przekazanych fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez fundację, - nabywanie zwierząt chorych, starych i maltretowanych, w tym koni rzeźnych, - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez fundację, - wspieranie schronisk komunalnych; 4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia w tym poprzez rehabilitację za pomocą relacji ze zwierzętami; 5) przeciwdziałanie patologiom społecznym przez przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt, a także resocjalizację młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami; organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych; 6) wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy; 8) działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego a także wspieranie programów naukowo-badawczych z zakresu humanitarnej hodowli, transportu i uboju zwierząt; 9) promocję i organizację wolontariatu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej