Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wyszkach

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wyszkach
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
63-220
Miejscowość
Wyszki
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
jarociński
Gmina
Kotlin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000380069
REGON
30169563800000
NIP
617-21-98-480
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. 2. Współpraca i pomoc dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na wsi. 3. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji. 4. Wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej. 5. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych. 6. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin. 7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, producentki i gospodyni. 8. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi. 9. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

Obszary działań i ich odbiorcy

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej