Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Logos"

Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Logos"
Kontakt
Telefon
533 586 751
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne pon. - pt. w godz. 16.00 - 20.00.
Ulica
Stanisława Staszica 3B
Kod pocztowy
26-500
Miejscowość
Szydłowiec
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
szydłowiecki
Gmina
Szydłowiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000381557
REGON
14295153800000
NIP
799-19-65-735
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Szeroko rozumiana edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji.
 3. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 4. Działalność oświatowa.
 5. Propagowanie wiedzy, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie.
 6. Umożliwienie i ułatwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.
 7. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
 8. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego.
 9. Integracja mieszkańców miasta, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
 10. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie.
 11. Promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 12. Promowanie wszelkich form aktywności prowadzących do rozwoju osobistego człowieka.
 13. Upowszechnianie idei kształcenia na odległość.
 14. Promowanie idei szeroko rozumianej tolerancji.
 15. Krzewienie czytelnictwa.
 16. Popieranie, rozwijanie twórczości artystycznej i literackiej.
 17. Wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych.
 18. Upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 19. Promowanie idei wolontariatu.
 20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 21. Działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych (m.in. niepełnosprawni, bezrobotni, zagrożeni wykluczeniem społecznym).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej