Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Ichthys
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 08 20
Telefon
606 548 839
Telefon
728 461 846
Adres rejestrowy
Ulica
Bursztynowa 17
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Wałdowo
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Adres biura
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek, 9.00-16.00.
Ulica
Jana III Sobieskiego 9
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000062919
REGON
19262791600000
NIP
593-23-09-158
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:
Wspieranie i prowadzenie publikacji oraz dystrybucji książek, podręczników, broszur, biuletynów, traktatów, nagrań, dźwiękowych.
Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.
pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Organizowanie i wspieranie działań na rzecz osób w podeszłym wieku.
Profilaktykę uzależnień, pomoc osobom z dysfunkcjami.
Przeciwdziałanie patologii społecznej i moralnej.
Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
Działalność charytatywną.
Popularyzowanie zdrowego stylu życia, sportu i aktywnego wypoczynku.
Upowszechnianie, popularyzowanie i organizację wolontariatu.
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana-wspieranie i organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, poradnictwa, koncertów, przedstawień, wystaw, obozów, aktywności wakacyjnej.
Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.

Działalność wymieniona w punktach 1-13 jest działalnością nieodpłatną. W przypadku punktów 12-13 może być prowadzona odpłatna działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że dochód z niej uzyskiwany w całości przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie

Zarząd

Zbigniew Kołak, Dyrektor
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej