Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Wawra"

Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Wawra"
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
22 812 76 66
Adres rejestrowy
Ulica
Szumna 5a
Kod pocztowy
04-514
Miejscowość
Warszawa-Wawer
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wawer
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000181623
REGON
01563694700000
NIP
952-19-33-207
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizacja obywatelska mieszkańców Wawra,
 2. Promocja gospodarcza i środowiskowa terenów Wawra, w tym informacja i pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, a także działalność wspomagająca optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 3. Szeroko pojęta promocja sewrskich przedsiębiorców, handlowców, kupców oraz wszelkich innych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie dzielnicy Wawer,
 4. Wspieranie działań mających na celu zwalczanie patologii społecznych oraz bezrobocia na terenie dzielnicy Wawer,
 5. Wspomaganie działań oświatowych, w tym prowadzenie nauczania na wszystkich poziomach, w tym wyższym oraz w zakresie doskonalenia zawodowego kadr, unowocześniania bazy dydaktycznej i warunków lokalowych szkolnictwa państwowego i szkód prywatnych,
 6. Wspomaganie działań komunalnych prowadzonych przez stosowne władze, w tym:
  -inicjowanie ładu przestrzennego,
  -wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
  -wspomagania logistyczne i finansowe podejmowanych inwestycji,
  -wspomaganie logistyczne i finansowe uzbrojeń terenu,
  -współpraca i pomoc finansowa w ramach współuczestniczenia finansowego mieszkańców w inwestycjach i uzbrojeniu terenów.
 7. Wspomaganie działalności kulturalnej i sportowej, w tym wspomaganie lokalnych stowarzyszeń kulturalnych, klubów sportowych i młodzieży,
 8. Współpraca oraz pomoc finansowa na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego przez policje państwową, dyrektorów szkół oraz innych organizacji działających w tym zakresie na terenie dzielnicy Wawer,
 9. Wspomaganie działań związanych z ochroną zdrowia w zakresie skutecznej profilaktyki, terapii i rehabilitacji oraz inwestycji z tym związanych na terenie dzielnicy Wawer i jej mieszkańców,
 10. Wspomaganie programów związanych z ochroną środowiska na terenie dzielnicy Warszawa Wawer.

Prowadzone działania
Działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie są m.in.:

 • organizacja spotkań edukacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców i mieszkańców Wawra z przedstawicielami władz, a także specjalistami z wielu obszarów, takich jak fundusze unijne, inwestycję i finanse,
 • działalność Wawerskiego Forum Przedsiębiorczości,
 • założenie i działalność wawerskiego klubu siatkówki dla młodzieży,
 • organizacja pikników edukacyjnych oraz zawodów motorowych dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • organizacja corocznego konkursu "Wawerczyk roku", wraz z wręczeniem honorowej statuetki podczas Gali finałowej
 • wydawanie kwartalnika "Wawer", gazety lokalnej stworzonej z myślą o mieszkańcach dzielnicy i poruszającej aktualne problemy lokalne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej