Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Alter Eko
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
502 627 651
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejska 1/3 lok. 24
Kod pocztowy
00-643
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000448852
REGON
14650693000000
NIP
521-36-43-322
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja alter eko aktywnie działa w obszarze ekologii i ochrony środowiska, skupiając się na edukacji ekologicznej, rzecznictwie oraz działaniach strażniczych w tym obszarze. Oprócz realizacji dużych projektów edukacyjnych, Fundacja stale współpracuje z nauczycielami i placówkami oświatowymi, a także organizuje lokalne działania aktywizujące społeczność. Fundacja współpracuje również aktywnie z radami seniorów, wspierając ich działania na rzecz warszawskiej zieleni miejskiej. W ostatnich 5 latach Fundacja przeprowadziła ponad 10 projektów edukacji ekologicznej realizowanych w mazowieckich placówkach oświatowych (projekty realizowane ze środków WFOŚiGW, FIO oraz własnych środków finansowych samorządów: m.in. "Zieleń i kropka", "Ekoenergetyczni", "Ogród z energią", "Ekolab" "Odzyskomania", "Naturalnie zaangażowani"). W ramach realizacji projektów Fundacja prowadziła liczne warsztaty edukacji ekologicznej, szkolenia dla nauczycieli i edukatorów oraz opracowywała materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli.
Fundacja alter eko szczególnie aktywnie działa w obszarze gospodarki odpadowej oraz zieleni miejskiej.
Fundacja jest również organizatorem pikników, konferencji i zielonych eventów. W 2015 roku zorganizowała konferencję z udziałem Bei Johnson, orędowniczki ruchu bezodpadowego, w której uczestniczyło ponad 200 osób, a w listopadzie 2017 roku fundacja zorganizowała pierwsze w Polsce Tragi Zero Waste, które odwiedziło ponad 1200 osób (ponad tona zebranych elektroodpadów). W 2015 roku fundacja prowadziła projekt, finansowany ze środków EOG. którego celem był społeczny monitoring wdrażania ustawy o odpadach. Fundacja jest autorem raportu analizującego stan gospodarki odpadowej w woj. mazowieckim. Fundacja w akcjach edukacyjnych sciśle współpracuje z organizacjami odzysku. Członkowie Fundacji są autorami opracowań i raportów nt. prawidłowego postępowania z odpadami (m.in. podręcznika dla studentów SGH).
Od 2014 roku Fundacja realizuje program dla szkół "Odzyskomania", który zrzesza ponad 300 placówek oświatowych z całej Polski. Szkoły należące do programu realizują zbiórki elektroodpadów w zamian otrzymując nagrody, m.in. książki, sadzonki drzew i krzewów, sprzęt do prowadzenie doświadczeń, multimedia, czy zabawki dla młodszych uczestników. Program ma charakter edukacyjny oraz kształtuje właściwe postawy postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Ponadto Fundacja realizuje warsztaty i szkolenia o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, na zlecenie szkół i przedszkoli (ponad 100 przeprowadzonych warsztatów i szkoleń).
Fundacja ściśle współpracuje z uczelniami (m.in. SGGW i Politechniką Warszawską, SGH) w zakresie wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i ochrony atmosfery i Gospodarki Cyklu Zamkniętego.
Od czerwca 2017r. Fundacja współpracuje z Zarządem Zieleni w Warszawie, realizując projekt mający na celu aktywizację mieszkańców na rzecz lokalnej zieleni, oraz zakładania ogródków przyprzedszkolnych i przyszkolnych w Warszawie. W okresie wrzesień - listopad 2017 r. Fundacja założyła 6 ogrodów przy szkołach i przedszkolach oraz przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli dotyczące ogrodów. W ramach działań posadzonych zostało ponad 800 krzewów, kwiatów i ziół, oraz kilkanaście drzew. Fundacja przygotowuje także publikację dla nauczycieli dotycząca ogrodów oraz jeszcze w listopadzie uruchomi forum dla nauczycieli ogrodników.
Fundacja zrealizowała ponadto projekt "Akcja: zieleń" dofinansowany ze środków ASOS, którego celem było pobudzanie świadomości ekologicznej wśród seniorów. Jednym z głównych realizowanych zadań w projekcie były lokalne wycieczki przyrodnicze (w tym m.in. ornitologiczne i dendrologiczne) dla uczestników projektu. W ramach projektów założonych zostało 5 ogrodów w przestrzeni miejskiej, w której spotykają się i korzystają z nich osoby w wieku senioralnym.
Fundacja stara się także docierać z wiedzą i edukacyjnym przekazem prośrodowiskowym do szerokich grup odbiorców m.in. poprzez dzielenie się wiedzą w audycjach radiowych, szkoleniach czy webinariach, a także poprzez inicjowanie akcji społecznych (targi tematyczne, pikniki).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Kamila Musiatowicz, Prezes Fundacji
Magdalena Krajewska, Wiceprezes Fundacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej