Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 145 674
Adres rejestrowy
Ulica
Gliniana 58 lok. 11
Kod pocztowy
50-526
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Winda.
Adres biura
Dni i godziny pracy
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Ulica
Mennicza 1
Kod pocztowy
50-057
Miejscowość
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Po wcześniejszym umówieniu możliwość spotkania w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000417206
REGON
02185424300000
NIP
894-30-38-693
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją fundacji jest wspieranie dzieci i osób niepełnosprawnych oraz wyalienowanych społecznie.

Celem działalności jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie.

Działania fundacji realizowane są przez:
Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu, jak i osprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do codziennego życia osób niepełnosprawnych.
Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką.
Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego.
Finansowanie i dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami kraju, jeżeli takie leczenie nie jest możliwe w kraju.
Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania wsparcia rzeczowego i finansowego.
Wspieranie i współtworzenie miejsc pracy chronionej.
Tworzenie programów, projektów wspierających aktywizacje i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne.
Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków higieny, higieny osobistej, środków medycznych, artykułów spożywczych, odzieży.
Pomoc w przystosowaniu pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie i zapewnienie przewozów osób objętych opieką Fundacji.
Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów, imprez kulturalno-oświatowych.
Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego.
Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi kształcącymi w kierunkach: rehabilitacja, fizykoterapia, rewalidacja, resocjalizacja.
Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.
Pomoc doraźna osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Radosław Bednarski, Prezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej