Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Promyczek"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
500 209 666
Telefon
691 809 989
Telefon
570 751 015
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
codziennie 8:00 - 20:00
Ulica
Dobra 4
Kod pocztowy
34-120
Miejscowość
Targanice
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000437424
REGON
12269414600000
NIP
551-26-15-807
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Głównym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego.

  2. Celami fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
    1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 2) działalność na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; 3) pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób; 4) działalność charytatywna; 5) ochrona i promocja zdrowia; 6) nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie; 7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 8) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 9) promocja i organizacja wolontariatu; 10) pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych; 11) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 12) wypoczynek dzieci i młodzieży; 13) turystyka i krajoznawstwo; 14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnosprawnych w kraju i za granicą; 17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 18) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 20) pomoc szpitalom i placówkom medycznym; 21) pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
prawa dziecka

Zarząd

Agata Janosz-Jarzyna, Prezes
Elżbieta Osowska, Członek Zarządu
Magdalena Poraj-Porawska, Członek Zarządu
Katarzyna Mrzygłód, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej