Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polsko - Amerykańska Fundacja "Więź Kultur"

Polsko - Amerykańska Fundacja "Więź Kultur"
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 964 524
Telefon
33 863 24 22
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Pawła II 232
Kod pocztowy
34-326
Miejscowość
Pietrzykowice
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
żywiecki
Gmina
Łodygowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000454846
REGON
24321503400000
NIP
553-25-12-499
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji:
Promujemy, Co Polskie - Udostępniamy, Co Amerykańskie

Działania Fundacji będą polegały głównie na pozytywnej promocji Polski dla jeszcze jej większego sukcesu gospodarczego, bo "sukces generuje sukces" - aby to, co mamy najlepsze, było bez trudu rozpoznawalne i zauważone zagranicą.

Fundatorzy tej Fundacji są autorami i organizatorami Programu: Bezpośrednia promocja marki polskiej i jej konkretne zlokalizowanie na regionalnej mapie Polski, który realizują na terenach zamieszkałych przez Polonię, terenach Polski i Stanów Zjednoczonych a Polsko-Amerykańska Fundacja "Więź Kultur" Polish-American Foundation "A Bond Between Cultures" jest formalnym odzwierciedleniem tej współpracy, do której przyłączają się sukcesywnie inni partnerzy. Partnerem Fundacji w realizacji jej celów jest nowo powstała sekcja w amerykańskiej Partii Demokratycznej: Polish-American Democratic Organization (Polsko-Amerykańscy Demokraci).

Celami Fundacji są:

 1. Budowanie i promowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej.
 2. Umożliwienie samorządom w możliwie największym stopniu bezpośrednie wypromowanie, zaprezentowanie swojego terenu, jego produktu markowego zagranicą.
 3. Doprowadzenie do jak najściślejszej obustronnie korzystnej współpracy przedstawicieli władz samorządowych, politycznych i biznesu z Polski i ze Stanów Zjednoczonych oraz wzmacnianie obopólnych relacji i przenoszenia ich na wyższy poziom administracji i biznesu w USA.
 4. Promocja Polski za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego.
 5. Dążenie do wspomagania rozwoju gospodarczego, zwiększenia inwestycji w Polsce tzw. lokalnej w tym rozwój przedsiębiorczości wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Stworzenie możliwości polskim przedsiębiorcom, instytucjom, uczelniom, społeczności lokalnej do samodzielnego, bezpośredniego zaprezentowania, promowania swojego produktu zagranicą oraz wśród Polonii.
 7. Umacniania roli i znaczenia Polonii Amerykańskiej w budowie państwowości i demokracji na kontynencie amerykańskim przez promowanie polskich i polonijnych osiągnięć, w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych wśród społeczności amerykańskiej, tym samym zaznaczenie wpływów polskich w rozwoju najpotężniejszego państwa na świecie.
 8. Dążenie do większego zaangażowania Amerykanów oraz Polaków mieszkających poza granicami na rzecz lobbingowych i promocyjnych działań na rzecz Polski na swoim terenie zamieszkania i w swojej branży.
 9. Wzmacnianie integracji Polonii z Polską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między tymi wspólnotami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza młodzieży, studentów i wolontariuszy z Polski i Polaków mieszkających zagranicą.
 11. Zwiększenie obecności Polski, jako atrakcyjnego celu podróży, w zagranicznych i polonijnych mediach.
 12. Promocję i organizację wolontariatu wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród Polaków zamieszkujących zagranicą na rzecz promocji Polski.
 13. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 14. Poprawienie dostępu i prawidłowego korzystania z amerykańskiego systemu sprawiedliwości przez obywateli polskich zamieszkałych w USA.
 15. Doprowadzenie do stałej współpracy Sądów Amerykańskich z Sądami w Polsce dotyczących spraw Polaków zamieszkałych w USA.
 16. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej